Anasayfa / Home

Özdabak ailesinin ticari geçmişi 1800'lü yıllara uzanır.
The history of Ozdabak family extends to the late 1800s.

Hacı Hüseyin Özdabak ve kardeşi Hacı Ahmet Özdabak  ( o zamanlarda Eseoğlu diye bilinirler) ticari hayatlarına deri üretimi ile başlamışlardır. Zamanla işleri büyümüş ve farklı alanlara yönelmiştir. Bu alanlar; et üretimi, müteahhitlik, gayri menkul, inşaat malzemeleri toptan satıcılık ve ithalatı ,son olarak bakır ve benzeri değerli metallar ithalatı
Hacı Hüseyin Özdabak and his brother Ahmet Özdabak (known as Eseo
ğlu at the time) started their business with leather production. In time their trade grew to include meat production
, contractoring and real estate investments, construction materials import and wholesale, lastly, copper and like precious metals.

1950'nin ortalarına doğru aile Ankara'ya yerleşmiş ve ticari faliyetlerine burda devam etmiştir. Aynı isimleri taşıyan torunlar Hüseyin ve Ahmet Özdabak, babaları Hacı Mehmet Özdabak ile grup şirketlerini kurmuşlar, modern yönetim altında yeniden şekillendirmişlerdir.Grup ticari faliyetlerine , merkez yönetim binasında Ankara Kızılay da devam etmektedir.
In the mid 1950's the family moved to Ankara and continued their trade. Their grandsons, named after their grandfathers, formed the Özdabak Group of Companies in 1987, reshaping the businesses in a modern organized fashion. The Group continues its business in her headquarter building located in the heart of Ankara, Kızılay.         


Bütün Hakları Saklıdır.
Ahmet Özdabak